Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

exclusion

Polityka prywatności

Firma Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności oraz danych osobowych klientów indywidualnych i kontrahentów prywatnych. Pragniemy zapewnić, że traktujemy dane osobowe naszych klientów indywidualnych i kontrahentów z największą starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych klientów indywidualnych i kontrahentów Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie jest:
  Bosch Centrum Agares
  Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna
  ul. Ordynacka 3
  83-050 Bąkowo
 2. Dane osobowe klientów indywidualnych i kontrahentów Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie przetwarzane są tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, związanych z wykonywaną usługą czy też umową, wyłącznie w zakresie niezbędnych do realizacji procesów handlowych (realizacja zakupów, realizacja wysyłki zakupionego towaru lub cele marketingowe itp.), a wszelkie formy przetwarzania danych osobowych są uwzględnione prawem.
 3. Dane osobowe klientów indywidualnych i kontrahentów Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie przechowywane są wyłącznie przez czas realizacji określonych celów związanych z wykonywaną usługą czy też umową. Dane osobowe klientów indywidualnych i kontrahentów Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 4. Klienci indywidualni i kontrahenci Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie mają możliwość rezygnacji z otrzymywania biuletynu reklamowego, poprzez zaznaczenie opcji rezygnacji z otrzymywania newslettera na stronie internetowej www.agaresbosch.com.pl
 5. Klienci indywidualni i kontrahenci Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie posiadają prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, w tym prawo do: sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Warunkiem realizacji opisanych powyżej uprawnień jest wcześniejsza identyfikacja klienta indywidualnego czy też kontrahenta.
 6. Dostęp do danych osobowych klientów indywidualnych i kontrahentów Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych.
 7. Odbiorcami danych osobowych od Administratora mogą być również uprawnione ustawowo Urzędy, instytucje, organy publiczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa.
 8. Dane osobowe klientów indywidualnych i kontrahentów Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie przechowywane i przetwarzane są zgodne z przepisami w sposób rzetelny i przejrzysty dla klientów indywidualnych i kontrahentów.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych klientów indywidualnych i kontrahentów Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie, w szczególności do ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Obowiązek podania danych osobowych przez klienta indywidualnego czy kontrahenta wynika z przepisów prawa i jest niezbędny do realizacji ustalonych celów.
 11. Klienci indywidualni i kontrahenci Bosch Centrum Agares Barbara i Jerzy Schmidt spółka jawna z/s w Bąkowie mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r .

Do góry
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Wróć
Konto
Zamknij