GWARANCJA

Wszystkie towary zakupione w firmie Bosch Centrum Agares objęte są gwarancją producenta. Reklamowany, a objęty gwarancją towar zostaje wysłany do producenta, gdzie jest poddawany ekspertyzie oraz naprawiany. Naprawy dokonywane są na koszt gwaranta, chyba że gwarancja przewiduje inaczej (dotyczy to naturalnego zużycia towaru oraz uszkodzeń mechanicznych).

Podstawą gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz karta gwarancyjna urządzenia.

Zleceniobiorca wskazuje, że każdy z produktów firmy Bosch Centrum Agares posiada indywidualnie oznaczony okres gwarancji tj. 12, 24, 36 miesięcy wskazany w gwarancji.

NAPRAWA POGWARANCYJNA

Firma Bosch Centrum Agares posiada również serwis pogwarancyjny elektronarzędzi.

Naprawa pogwarancyjna dotyczy elektronarzędzi naprawianych w serwisie firmowym, w momencie kiedy skończył się już okres gwarancji. Maszyny zakupione w Bosch Centrum Agares są naprawiane w najszybszy możliwy sposób.