Zleceniodawca ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odebrania zamówienia. "Konsument, który zawarł umowę na odległość,może od niej odstąpić bez podania przyczyny,składając stosowne oświadczenia na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art.10 ust.1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed  jego upływem". Warunkiem przyjęcia zwracanego towaru przez Zleceniobiorcę jest stwierdzenie, że nie nosi on śladów używania, znajduje się w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu wraz z zamieszczonym ewentualnym osprzętem, instrukcją oraz dowodem zakupu. Zleceniobiorca gwarantuje zwrot ceny zakupu towaru.

Przesyłki wysyłane na koszt Zleceniobiorcy nie będą przyjmowane.Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Zleceniodawca. Zwrot ceny zakupu towaru, Zleceniobiorca przelewa na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek bankowy, pomniejszając ją o wartość przesyłki w przypadku zamówień powyżej 799,00 zł., w których  to Zleceniobiorca ponosi koszty transportu,

W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub wadliwego, Zleceniodawca ma prawo do odesłania towaru w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, wraz z wypełnionym drukiem reklamacji na adres Zleceniobiorcy: Bosch Centrum Agares, 80-432 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Leczkowa 21

Koszty związane z odesłaniem towaru, Zleceniobiorca zwraca po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku gdy odesłany towar nie jest czysty i suchy. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni (21 dni w przypadku naprawy)