Narządzia wypożyczane są bez osprzętu, osprzęt dodatkowo płatny.
Wiertnice, bruzdownica i szlifierki do betonu wypożyczane mogą być
z osprzętem płatnym od milimetra zużycia segmentu diamentowego.
 
Zapoznaj się z regulaminem wypożyczalni
 
Wykaz i cennik wypożyczalni